Dospělí

·      dyslalie – narušení výslovnosti jednotlivých hlásek

·      afázie

·      dysartrie

·      narušení komunikace při kognitivním deficitu

·      dysfagie – poruchy polykání

Děti a dospívající

·      dyslalie – narušení výslovnosti jednotlivých hlásek

·      opožděný vývoj řeči

·      vývojová dysfázie

·      koktavost

·      orofaciální dysfunkce

·      vývojová dysartrie

·      dysfagie – poruchy polykání

Zjistěte víc o klinické logopedii Praha Poliklinika Budějovická