Klinická logopedie Praha
Poliklinika Budějovická

Přijďte nás navštívit
Do naší logopedické ambulance

 • Ambulance Klinické logopedie Praha
  Poliklinika Budějovická      Antala Staška 1670/80, 140 00   Praha 4 

 • Telefon
  776 110 313

 • Email
  info@logopediererychova.cz

 • Dopravní spojení
  Metro C, stanice Budějovická    Bus: 117, 121, 124, 134, 170, 203, H1 stanice Poliklinika Budějovická

O logopedii Budějovická

Jsme nestátní zdravotnické zařízení s oprávněním k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
Poskytujeme logopedickou intervenci (diagnostiku, terapii) při poruchách řeči a komunikace a u poruch polykání. Nabízíme péči lidem všech věkových kategorií.
Co nabízíme
Cílem naší práce je pomoci vám při budování řečových a jazykových schopností, případně vás podpořit při návratu k dovednostem jednou ztraceným. Obdobně je tomu i v oblasti poruch polykání.
Pomůžeme
 • Dostali jste od lékaře doporučení k návštěvě logopeda?
 • Jste dospělý po cévní mozkové příhodě, úrazu, onkologickém či jiném onemocnění, v jehož důsledku máte narušenu řeč?
 • Jste dospělý, který má obtíže s příjmem potravy ve smyslu neschopnosti či ztíženého polykání?
 • Máte dojem, že Vaše dítě nemluví dobře?
Poradíme
Návaznost na další specialisty
V případě potřeby jsme schopni vás nasměrovat na další odborníky (ORL lékaře, neurologa, foniatra, a další), jejichž péče by mohla být pro vás přínosná ve smyslu komplexního uchopení problému.
Specializace
Poskytovaná logopedická péče
Dospělí
dyslalie – narušení výslovnosti jednotlivých hlásek
afázie
dysartrie
dysfagie – poruchy polykání
narušení komunikace při kognitivním deficitu
Děti a dospívající
dyslalie – narušení výslovnosti jednotlivých hlásek
opožděný vývoj řeči
vývojová dysfázie
koktavost
orofaciální dysfunkce
vývojová dysartrie
dysfagie – poruchy polykání

Specializace

Otevírací doba

pondělí

8 - 12       13 - 17

úterý

8 - 12       13 - 16

středa

9 - 12       13 - 17

čtvrtek

8 - 12       13 - 17

pátek

8 - 14


Proč vybrat zrovna nás


 • PhDr. Lucie Rérychová, Ph.D.
  PhDr. Lucie Rérychová, Ph.D.

  Jsem klinický logoped se zaměřením na narušenou komunikační schopnost (poruchy řeči) a poruchy polykání.

  Specializovaná způsobilost – atestace v oboru klinická logopedie – 2017
  Klinický logoped, Ústřední vojenská nemocnice, Odd. rehabilitační a fyzikální medicíny (2018 – dosud)
  UK v Praze, PedF, speciální pedagogika/logopedie – doktorské studium – 2014
  Klinický logoped, Fakultní nemocnice v Motole, Klinika RHB a tělovýchovného lékařství 2. LF UK (2015 – 2018)
  UK v Praze, PedF, speciální pedagogika logopedie/surdopedie – 2009  Logoped,
  Občanské sdružení Klub Afasie – terénní péče (2014 – 2017)
  Průběžné vzdělávací kurzy v oboru klinická logopedie
  Logoped, ambulance KL Příbram (2013 – 2015)
  Odborný asistent UK v Praze, PedF, obor Speciální pedagogika – logopedie (2009 – 2015)
  Logoped, ambulance KL Praha 4 (2009)
  Logoped – logopedická péče v mateřských školách pod záštitou logopedické ambulance Praha 5 (2007 – 2009)